Farewell to Grzegorz Przemyk, Warszawa - 1983.05.19